.

A Hajléktalanokért Közalapítvány bemutatása

A Hajléktalanokért Közalapítványt a magyar kormány hozta létre 2004-ben. Jogi státusza kiemelkedően közhasznú szervezet. Az alapító képviseletét és jogainak gyakorlását a mindenkori szociális területért felelős miniszter látja el. A közalapítvány átvette és jelentősen kiegészítve folytatta a 1992-ben létrehozott Hajléktalanokért Alapítvány korábbi tevékenységét. A közalapítvány legfőbb szakmai partnere és működésének fő támogatója a szociális területért felelős szakminisztérium. A Közalapítvány döntéshozó szerve a kuratórium.


A Kuratórium tagjai

elnök: Lőrincz Norbert
tagok: Ghyczy Gellért, Gróf András, Gurály Zoltán, Hajdu Krisztián, Morva Emília

A Közalapítvány célja, hogy a hajléktalan emberek szociális problémáin enyhítsen, segítse őket a társadalomba való visszatérésben, valamint a szociális gondozásukat végző más hajléktalan-ellátó szervezeteket munkájukban országosan segítse, támogassa. Munkánkat az emberséges bánásmód, széles körű szakmai kapcsolatok jellemzik.

A közalapítvány fő tevékenységei

Hajléktalan emberek ellátása

  • a hajléktalan emberek szociális és egészségügyi ellátását végző intézmények és szolgálatok működtetése,
  • hajléktalan személyek különböző gondozási formákban történő ellátása (étkeztetés, utcai gondozás, nappali ellátások, szállásnyújtás, betegek gondozása),
  • rehabilitációs intézmény működtetése,
  • az intézményes ellátásban nem részesülők foglalkoztatásának szervezése.


Pályázatok kiírása, bonyolítása

  • a szociális területért felelős minisztérium megbízásából hajléktalanellátó szervezetek pályázati úton történő támogatása,
  • a hajléktalan-ellátás fejlesztését célzó pályázatok, szakmai programok előkészítésében, bonyolításában, monitorozásában való részvétel.


Országos feladatok ellátása, különösképpen

  • hazai és külföldi szakmai tanácskozások, tapasztalatcserék támogatása és szervezése,
  • új típusú modellek, programok szervezése, indítása és működtetése a hajléktalanok társadalmi integrációja érdekében, különös tekintettel a lakhatást biztosító megoldásokra,
  • az Európai Uniós források feltárása, hazai és nemzetközi pályázatokat készítése és koordinációja, azok lebonyolítása, illetve a felhasználás ellenőrzése, monitorozása.


A Hajléktalanokért Közalapítvány központja: 1067 Budapest, Szobi u. 3.

 

Ön itt van: Kezdőlap Bemutatkozás - Kapcsolat A Közalapítvány