.

Értékelés

A RSZTOP-3.1.1. “Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása” elnevezésű projekt keretében megvalósított Kísérőintézkedések részprogram általános és mentális egészséget érintő felmérés eredményeinek összegzése:

Zárótanulmány és Interjúválogatás

A Hajléktalanokért Közalapítvány által megvalósított Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program- a Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt (továbbiakban RSZTOP-3) keretében megvalósuló ún. Kísérő intézkedések részprogram Zárótanulmánya és Interjúválogatás:

Árajánlatkérő Felhívás: Statisztikai szakértői feladatok ellátása

A  Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektirodája árajánlatkérő felhívást tesz közzé a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program megvalósításának keretében.

Felhívás Tárgya:

Az RSZTOP-3 Program keretében támogatásból megvalósuló Kísérő intézkedések részprogramjának második megvalósítási szakaszában végrehajtott országos felmérés főbb statisztikai szempontjainak meghatározása, a célértékek meghatározása, az adatgyűjtés módszertani kidolgozása, az összesítés főbb számszaki szempontjainak kijelölése, az adatbázis megtervezésében, kialakításában való szakértői részvétel együttműködésben a projektirodával és a projektben szintén szakértői szinten részvevő pszichiáter szakorvossal.

Letölthető Dokumentum:

Árajánlatkérő Felhívás: Orvosszakmai feladatok ellátása

A  Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektirodája árajánlatkérő felhívást tesz közzé a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program megvalósításának keretében.

Felhívás Tárgya:

Az RSZTOP-3 Program keretében támogatásból megvalósuló Kísérő intézkedések pszichiátriai és addiktológiai állapotfelmérő valamint mentálhigiénés állapotát érintő kérdésekből álló teszt kidolgozása.

Letölthető Dokumentum:

Árajánlatkérő Felhívás: összegző Zárótanulmány, valamint Interjúválogatás nyomdai kivitelezése

A  Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektirodája árajánlatkérő felhívást tesz közzé a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program megvalósításának keretében:

Felhívás Tárgya:

Az RSZTOP-3 Program keretében támogatásból megvalósuló Kísérőintézkedések folyamatait, a szolgáltatás nyújtó szakemberek és megvalósítást segítő szociális munkások, szakmai tapasztalatait és észrevételeit szakértői (pszichiátriai szakorvosi valamit statisztikai) szinten összegző Zárótanulmány, valamint Interjúválogatás nyomdai kivitelezése.

Letölthető Dokumentum:

 

Árajánaltkérő felhívás - Összegző zárótanulmány, szöveggyűjtemény nyomdai előkészítése.

Árajánlatkérő Felhívás

A  Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektirodája árajánlatkérő felhívást tesz közzé a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program megvalósításának keretében:

Felhívás Tárgya:

Az RSZTOP-3 Program keretében támogatásból megvalósuló Kísérőintézkedések folyamatait, a szolgáltatás nyújtó szakemberek és megvalósítást segítő szociális munkások, szakmai tapasztalatait és észrevételeit szakértői (pszichiátriai szakorvosi valamit statisztikai) szinten összegző Zárótanulmány, valamint Szöveggyűjtemény nyomdai előkészítése.

A két dokumentum vonatkozásában részajánlat is tehető az alábbi fő tevékenységek tekintetében:

1.) a nyelvi lektorálás elvégzésére, 

2.) a szerkesztői feladatok ellátására valamint 

3.) a borítók (B1: borítócímoldal, B4: a borító hátoldala és a gerinc) digitális megtervezésére és formai kivitelezésére. 

A három főbb tevékenységi kör elvégzendő, mind a Zárótanulmány, mind pedig a hozzá kapcsolódó interjúválogatásból álló Szöveggyűjtemény tekintetében. 

Letölthető dokumentum:

Árajánlatkérő Felhívás - Záró tanulmány

A  Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektirodája árajánlatkérő felhívást tesz közzé a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program megvalósításának keretében:

Felhívás tárgya:

A részprogram megvalósító szakaszának szakmai tapasztati összegzését, az RSZTOP-3 projektiroda  munkatársai egy ún. Záró tanulmány formájában kívánják megvalósítani, mely tanulmányban, statisztikai szempontú megközelítéséket, adatösszegzéseket, kimutatásokat és kiértékeléseket is próbálnak eszközölni. A meglévő adatbázis adatainak, az RSZTOP-3 munkatársaival előre egyeztetett, a Zárótanulmány szakmai szempontjainak megfelelő elemzése valamint összesítések, kiértékelések elkészítése a szakértő feladata. 

Letölthető dokumentum: 

IV. Tapasztalati Konferencia

A Hajléktalanokért Közalapítvány által megvalósított Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program- a Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt (továbbiakban RSZTOP-3) keretében megvalósuló ún. Kísérő intézkedések részprogram vonatkozásában 2019.11.14-én megtartásra került az utolsó szakmai tapasztalati találkozó.

A szakmai találkozó célja a program megvalósítói tapasztalatainak összegzése és feldolgozása volt. Jelen voltak az egészségügyi szakellátást, szolgáltatást nyújtó szakemberek valamint a megvalósításban résztvevő szervezetek szociális képviselői és a RSZTOP-3 projekt munkatársai.

A Tapasztalati Konferencia Tematikája:

I. Előadás: Az adatszolgáltatás alapján történő szakmai összegzés és visszajelzés (dr. Tóth András – kiemelt projekt szakértője)

II. Előadó: A tapasztalati interjúk alapján történő szakmai visszajelzés, az általános tapasztalatok és dilemmák felvázolása (dr. Tóth András – kiemelt projekt szakértője)

III. Szekcióbeszélgetések az egészségügyi és szociális szféra képviselőivel:

1. Szociális szakemberek szekciója: A kísérő intézkedések részprogram szakmai tartalmának átértékelése és újra-tervezése egy - a jelen kiegészítő étkezés szolgáltatás biztosítását érintő - esetleges időszakhosszabbítás (2020-2021) függvényében (Szekcióvezető: Szücs-Varsányi Nóra)

2. Egészségügyi szakemberek szekciója: A szakmai tapasztalati interjúk főbb általános megállapításainak és dilemmás pontjainak műhelybeszélgetés keretében történő feldolgozása az elhangzott előadás tükrében (Szekcióvezető: dr. Tóth András – kiemelt projekt szakértője)

A Tapasztalati Konferencián elhangzott előadás letölthető:

III. Tapasztalati Konferencia

A Hajléktalanokért Közalapítvány által megvalósított Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program- a Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt (továbbiakban RSZTOP-3) keretében megvalósuló ún. Kísérő intézkedések részprogram vonatkozásában 2019.04.11-én megtartásra került III. Tapasztalati Konferencia 

A Tapasztalati Konferencia alkalom célja a program megvalósítói tapasztalatainak időszakos összegzése és esetszintű feldolgozása volt. Jelen voltak az egészségügyi szakellátást, szolgáltatást nyújtó szakemberek valamint a megvalósításban résztvevő szervezetek szociális képviselői és a RSZTOP-3 projekt munkatársai.

A Tapasztalati Konferencia Tematikája:

I.Előadás: Az online felmérés során ismertetett esetek tanulságai és a betegutak statisztikai értékelése 

Előadó: dr. Tóth András RSZTOP-3 projekt pszichiáter szakértő

II.Szekcióülések: A Szekcióülések (fiktív esetek és betegutak három szekcióban történő feldolgozása az előadásban felvetett szempontok alapján)

III. Plenáris esetismertetések: Interaktív szekcióbeszámolók, visszajelzések

A Tapasztalati Konferencián elhangzott előadás letölthető:

II. Tapasztalati Konferencia

A Hajléktalanokért Közalapítvány által megvalósított Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program - a Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt (továbbiakban RSZTOP-3) keretében megvalósuló ún. Kísérő intézkedések részprogram vonatkozásában 2018. november 8-án megtartásra került az eddigi szakmai megvalósítás tapasztalatait és eredményeit összegző II. Tapasztalati Konferencia.

Az RSZTOP-3 projekt képviselői által szervezett, II. Tapasztalati Konferencián a Hajléktalanokért Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke köszöntötte a megjelenteket. A konferencia alkalmon jelen voltak mind a részprogramot megvalósító, működtető egészségügyi szakellátást, szolgáltatást nyújtó szakemberek mind pedig az együttműködő partnerként programmegvalósításban támogatólag résztvevő szociális intézmények és/vagy  szervezetek képviseletében a  szociális szakemberek  is.

A Tapasztalati Konferencia Tematikája:

I.Köszöntő, bevezető gondolatok Lőrincz Norbert (Hajléktalanokért Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke)

II.Vitaindító előadás I. rész: Az adatszolgáltatás alapján történő szakmai összegzés és visszajelzés (dr. Tóth András – kiemelt projekt szakértője)

III.Vitaindító előadás II. rész: Összegzés és visszajelzés a programmegvalósítók (egészségügyi és szociális szakemberek) szakmai tapasztalatairól (Szücs-Varsányi Nóra – kiemelt projekt szakmai vezetője és dr. Tóth András – kiemelt projekt szakértője)

IV.Szekcióülések (fiktív esetek és betegutak három szekcióban történő feldolgozása)

V.Szekcióbeszámolók, visszajelzések 

Letölthető előadások:

I.Az adatszolgáltatás alapján történő szakmai összegzés és visszajelzés 

II.Összegzés és visszajelzés a programmegvalósítók szakmai tapasztalatairól

Ön itt van: Kezdőlap EFOP Plusz-5.2.1-23 RSZTOP 3.1.1 Kísérő intézkedések