.

Közérdekű adatok

Közérdekű adatok, Hajléktalanokért Közalapítvány 

Szervezeti, személyzeti adatok 

Elérhetőségi adatok

Szervezeti struktúra

A szervezet vezetői 

1. Vezetők, testületi tagok

2. Szervezeti egységek vezetői

Utcai Szociális munka:

Nappali melegedők:

Éjjeli menedékhelyek:

Átmeneti szálló:

Rehabilitációs intézmények:

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek  

A felügyelt költségvetési szervek

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

A szerv által alapított közalapítványok

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

A szervezet által alapított lapok

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv 

Belügyminisztérium

Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Postai cím: 1903 Budapest, Pf.: 314.

Telefonszám: +36-1-441-1000

Ügyfélszolgálati telefon (nonstop): 1818; Külföldről: +36 (1) 550-1858

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szervek

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szervezet alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

Közszolgáltatások

A közszolgáltatások megnevezése, tartalmának leírása

Igénybevétel rendje:

Utcai Szociális munka:

Nappali melegedők:

Éjjeli menedékhelyek

Átmeneti szálló:

Rehabilitációs intézmények:

Közszolgáltatások díja

A szolgáltatások igénybevételének díja:

Utcai Szociális munka:

Nappali melegedők:

Éjjeli menedékhelyek

Átmeneti szálló:

Rehabilitációs intézmények:

A pályázás során a pályázókat terhelő költség nincs. 

A szervezet nyilvántartásai

Saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 

Pályázatokhoz kapcsolódó adatok: a pályázás során kötelezően megadandó intézményi vagy személyes  adatok, nyertes pályázatok esetében szerződéses adatok. Nem nyilvános.

Szakértői adatbázis: név, cím, e-mail cím, számlázási cím, adószám, TAJ szám, személyes adatok. Nem nyilvános.

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

A nyertes pályázatok listájának fénymásolási költsége 30 Ft/lap. 

Nyilvános kiadványok

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

Döntéshozatal, ülések

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától.

A Hajléktalanokért Közalapítvány nem készít jogszabálytervezeteket és koncepciókat.

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

http://hajlekot.hu/  

Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Hajléktalanokért Közalapítvány

Postacím: 1380 Budapest, Pf. 1155.

Székhely: 1067 Budapest, Szobi utca 3.

Telefon: +36 1 261 77 04

email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  

Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

Közzétételi listák

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

Gazdálkodási adatok 

Beszámolók

Szakmai beszámolók

A Hajléktalanokért Közalapítvány által nyújtott támogatások

Öt millió forint feletti szerződések

Koncessziós adatok

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

Nem alapfeladattal összefüggő kifizetések

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

EU támogatással megvalósult projektek

Közbeszerzési információk

Ön itt van: Kezdőlap Dokumentumtár Közérdekű adatok