.

Közérdekű adatok

Közérdekű adatok, Hajléktalanokért Közalapítvány 

Szervezeti, személyzeti adatok 

Elérhetőségi adatok

http://hajlekot.hu/index.php/bemutat-kapcsolat/kapcsolat  

Szervezeti struktúra

http://hajlekot.hu/dokumentumok/hka/szervezeti_abra.docx  

A szervezet vezetői 

1. Vezetők, testületi tagok

http://hajlekot.hu/index.php/bemutat-kapcsolat/az-alapitvany-bemutatasa  

2. Szervezeti egységek vezetői

Utcai szociális munka: Farkas Mónika – http://hajlekot.hu/index.php/intezmenyek/utcai-gondozo-szolgalat  

Nappali melegedők

Segítőház nappali melegedő: Horváth Gábor – http://hajlekot.hu/index.php/intezmenyek/nappali-melegedok/5-segitohaz-nappali-melegedo 

Szobi nappali melegedő: Farkas Mónika – http://hajlekot.hu/index.php/intezmenyek/nappali-melegedok/7-nappali-melegedo-szobi-utca  

Éjjeli menedékhelyek

Segítőház éjjeli menedékhely: Horváth Gábor – http://hajlekot.hu/index.php/intezmenyek/ejjeli-menedekhelyek/4-segitohaz-ejjeli-menedekhely 

Pro Domo éjjeli menedékhely: Baráth Tibor – http://hajlekot.hu/index.php/intezmenyek/ejjeli-menedekhelyek/8-pro-domo-ejjeli-menedekhely  

Speciális éjjeli menedékhely: Kovács Gábor – http://hajlekot.hu/index.php/intezmenyek/ejjeli-menedekhelyek/21-specialis-menedekhely 

Átmeneti szálló

Segítőház átmeneti szállás: Divinszky Zsolt – http://hajlekot.hu/index.php/intezmenyek/atmeneti-szallo  

Rehabilitációs intézmények

Segítőház rehabilitációs szálló: Divinszky Zsolt – http://hajlekot.hu/index.php/intezmenyek/rehabilitacios-szallok/20-segitohaz-rehabilitacios-szallo 

Pro Domo rehabilitációs szálló: Baráth Tibor – http://hajlekot.hu/index.php/intezmenyek/rehabilitacios-szallok/9-pro-domo-rehabilitacios-szallo  

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek  

A felügyelt költségvetési szervek

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

A szerv által alapított közalapítványok

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

A szervezet által alapított lapok

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Szociálpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3

Központi telefonszám: +36-1-795-1200 

Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Címe: 1055. Budapest, Szalay u. 10-14. (Bejárat: Honvéd és Szalay utca sarok) 

Személyes ügyfélfogadás szociális, egészségügyi és köznevelési ügyekben:

hétfőtől péntekig 8-12 óráig 

A Központi Ügyfélszolgálati Iroda telefonos elérhetőségei:

hétfőtől csütörtökig 8-17 óráig, pénteken 8-12 óráig 

·köznevelési és egészségügyi ügyekben: (06-1) 795-4755

·A köznevelés rendszerében kiállított bizonyítványok külföldön történő felhasználásához szükséges felülhitelesítés személyes ügyfélfogadási időben, vagy előzetesen egyeztetett időpontban történik. (Tel: 06-1 -795- 4755) 

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  

Honlap: www.emmiugyfelszolgalat.gov.hu  

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szervek

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szervezet alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. https://njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00 

Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. tv. https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00 

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. tv. https://njt.hu/jogszabaly/2011-111-00-00 

A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. tv. https://njt.hu/jogszabaly/2011-211-00-00 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. https://njt.hu/jogszabaly/1991-4-00-00  

Alapító okirat: http://hajlekot.hu/documents/alapitook/alapokirat16.pdf 

Szervezeti és Működési Szabályzat: http://hajlekot.hu/documents/SZMSZ-hka.pdf  

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat: http://hajlekot.hu/index.php/dokumentumtar/gdpr 

A közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató

http://hajlekot.hu/index.php/bemutat-kapcsolat/az-alapitvany-bemutatasa  

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

Közszolgáltatások

A közszolgáltatások megnevezése, tartalmának leírása

Intézmények - http://hajlekot.hu/index.php/intezmenyek 

Pályázat  - http://hajlekot.hu/index.php/palyazatok/altalanos-tajekoztato-a-palyazatokkal-kapcsolatos-feladatokrol  

Igénybevétel rendje

Utcai szociális munka: http://hajlekot.hu/index.php/intezmenyek/utcai-gondozo-szolgalat 

Nappali melegedők

Segítőház nappali melegedő: http://hajlekot.hu/index.php/intezmenyek/nappali-melegedok/5-segitohaz-nappali-melegedo 

Szobi nappali melegedő: http://hajlekot.hu/index.php/intezmenyek/nappali-melegedok/7-nappali-melegedo-szobi-utca  

Éjjeli menedékhelyek

Segítőház éjjeli menedékhely: http://hajlekot.hu/index.php/intezmenyek/ejjeli-menedekhelyek/4-segitohaz-ejjeli-menedekhely 

Pro Domo éjjeli menedékhely: http://hajlekot.hu/index.php/intezmenyek/ejjeli-menedekhelyek/8-pro-domo-ejjeli-menedekhely  

Speciális éjjeli menedékhely: http://hajlekot.hu/index.php/intezmenyek/ejjeli-menedekhelyek/21-specialis-menedekhely  

Átmeneti szállók

Segítőház átmeneti szállás: http://hajlekot.hu/index.php/intezmenyek/atmeneti-szallo 

Rehabilitációs intézmények

Segítőház rehabilitációs szálló: http://hajlekot.hu/index.php/intezmenyek/rehabilitacios-szallok/20-segitohaz-rehabilitacios-szallo 

Pro Domo rehabilitációs szálló: http://hajlekot.hu/index.php/intezmenyek/rehabilitacios-szallok/9-pro-domo-rehabilitacios-szallo  

Közszolgáltatások díja

A szolgáltatások igénybevételének díja:

Utcai szociális munka: http://hajlekot.hu/index.php/intezmenyek/utcai-gondozo-szolgalat 

Nappali melegedők

Segítőház nappali melegedő: http://hajlekot.hu/index.php/intezmenyek/nappali-melegedok/5-segitohaz-nappali-melegedo 

Szobi nappali melegedő: http://hajlekot.hu/index.php/intezmenyek/nappali-melegedok/7-nappali-melegedo-szobi-utca 

Éjjeli menedékhelyek

Segítőház éjjeli menedékhely: http://hajlekot.hu/index.php/intezmenyek/ejjeli-menedekhelyek/4-segitohaz-ejjeli-menedekhely 

Pro Domo éjjeli menedékhely: http://hajlekot.hu/index.php/intezmenyek/ejjeli-menedekhelyek/8-pro-domo-ejjeli-menedekhely  

Speciális éjjeli menedékhely: http://hajlekot.hu/index.php/intezmenyek/ejjeli-menedekhelyek/21-specialis-menedekhely 

Átmeneti szállók

Segítőház átmeneti szállás: http://hajlekot.hu/index.php/intezmenyek/atmeneti-szallo 

Rehabilitációs intézmények

Segítőház rehabilitációs szálló: http://hajlekot.hu/index.php/intezmenyek/rehabilitacios-szallok/20-segitohaz-rehabilitacios-szallo 

Pro Domo rehabilitációs szálló: http://hajlekot.hu/index.php/intezmenyek/rehabilitacios-szallok/9-pro-domo-rehabilitacios-szallo  

A pályázás során a pályázókat terhelő költség nincs. 

A szervezet nyilvántartásai

Saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 

Pályázatokhoz kapcsolódó adatok: a pályázás során kötelezően megadandó intézményi vagy személyes  adatok, nyertes pályázatok esetében szerződéses adatok. Nem nyilvános.

Szakértői adatbázis: név, cím, e-mail cím, számlázási cím, adószám, TAJ szám, személyes adatok. Nem nyilvános.

http://hajlekot.hu/index.php/dokumentumtar/gdpr 

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

Az aktuális nyertes pályázatok listája elérhető: http://hajlekot.hu/index.php/palyazatok/aktualis-palyazatok 

A korábbi nyertes pályázatok listája elérhető: http://hajlekot.hu/index.php/palyazatok/lezarult-programok 

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

A nyertes pályázatok listájának fénymásolási költsége 30 Ft/lap. 

Nyilvános kiadványok

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

Döntéshozatal, ülések

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától.

A Hajléktalanokért Közalapítvány nem készít jogszabálytervezeteket és koncepciókat.

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

aktuális pályázati felhívások, eredmények: http://hajlekot.hu/index.php/palyazatok/aktualis-palyazatok 

korábbi pályázati felhívások, eredmények: http://hajlekot.hu/index.php/palyazatok/lezarult-programok  

Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

http://hajlekot.hu/  

Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Hajléktalanokért Közalapítvány

Postacím: 1380 Budapest, Pf. 1155.

Székhely: 1067 Budapest, Szobi utca 3.

Telefon: +36 1 261 77 04

email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  

Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

Közzétételi listák

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

Gazdálkodási adatok 

Beszámolók

http://hajlekot.hu/documents/kozhaszn/kozhaszn11.doc

http://www.hajlektalanokert.hu/dokumentumok/beszamolok/kozhasznjelent/HKA_kozhasznusagi_2012.pdf

http://hajlekot.hu/documents/kozhaszn/kozhaszn2013.pdf 

http://hajlekot.hu/documents/kozhaszn/kozhaszn2014.pdf

http://hajlekot.hu/documents/kozhaszn/kozhaszn2015.pdf

http://hajlekot.hu/documents/kozhaszn/kozhaszn2016.pdf

http://hajlekot.hu/documents/kozhaszn/kozhaszn2017.pdf

http://hajlekot.hu/documents/kozhaszn/kozhaszn2018.pdf

http://hajlekot.hu/documents/kozhaszn/kozhaszn2019.pdf

A Hajléktalanokért Közalapítvány által nyújtott támogatások

Pályázat  - http://hajlekot.hu/index.php/palyazatok/altalanos-tajekoztato-a-palyazatokkal-kapcsolatos-feladatokrol 

Az aktuális nyertes pályázatok listája elérhető: http://hajlekot.hu/index.php/palyazatok/aktualis-palyazatok 

A korábbi nyertes pályázatok listája elérhető: http://hajlekot.hu/index.php/palyazatok/lezarult-programok  

Öt millió forint feletti szerződések

Az aktuális nyertes pályázatok listája elérhető: http://hajlekot.hu/index.php/palyazatok/aktualis-palyazatok 

A korábbi nyertes pályázatok listája elérhető: http://hajlekot.hu/index.php/palyazatok/lezarult-programok  

Koncessziós adatok

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

Nem alapfeladattal összefüggő kifizetések

A Hajléktalanokért Közalapítványnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ. 

EU támogatással megvalósult projektek

RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 http://hajlekot.hu/index.php/rsztop 

VEKOP-7.1.5-16-2017-00001 http://hajlekot.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=%20322  

Közbeszerzési információk

http://hajlekot.hu/index.php/rsztop/kozbeszerzes

Ön itt van: Kezdőlap Dokumentumtár Közérdekű adatok