.

Általános tájékoztató a pályázatokkal kapcsolatos feladatokról

A közalapítvány a pályáztatási eljárásban, az EMMI-vel kötött szerződések alapján, mint közreműködő szervezet vesz részt, és a vonatkozó jogszabályok, valamint a Közalapítvány Támogatási Szabályzata szerint jár el. 

A Közalapítványi Iroda a pályázatok teljes körű koordinációját végezte az alábbi feladatok teljesítésével: 

Pályázati tervezés és programok előkészítése:

•A hajléktalanellátás fejlesztését célzó pályázati célok, támogatandó programok meghatározásában való részvétel, javaslattétel a támogatási keret felosztására.

•A pályázatok részletes céljainak, szakmai feltételeinek meghatározása a minisztériummal való egyeztetés alapján.

•Pályázati kiírások és pályázati adatlapok elkészítése.

•A pályázati felhívás és az eljárásrend összehangolása a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló EMMI rendelet, az államháztartásról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, valamint a közalapítvány SzMSz-ének mellékletét képező Támogatási Szabályzat vonatkozó rendelkezéseivel.

•Az Ávr. szerinti adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.

Pályázatok kiírása, érkeztetése:

•Pályázatok közzététele, terjesztése a hajléktalanellátó intézmények körében.

•Az Ávr. szerinti adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.

•A pályázati felhívások bemutatása hajléktalanellátó intézmények számára szervezett szakmai fórumokon.

•Pályázati információs napok szervezése, érdeklődők folyamatos tájékoztatása, pályázati tanácsadás folyamatos biztosítása.

•Pályázatok érkeztetése, befogadása.

•A pályázatok teljességének, és a pályázók pályázati jogosultságának ellenőrzése, hiánypótlások kezelése.

•A pályázók értesítése a pályázat befogadásáról.

A pályázatok értékelése

•Pályázatok előkészítése bírálatra.

•Bírálati szakértői lista összeállítása, szakértői munkacsoport szervezése, munkájának koordinálása az egyes pályázati kiírásokhoz kapcsolódóan.

•A támogatási döntésekre javaslatot tevő Értékelő Bizottság munkájának koordinálása.

•A támogatási javaslatot tartalmazó okirat összeállítása az Értékelő Bizottság támogatási javaslatáról, az okirat minisztérium részére történő megküldése.

Támogatási szerződések/Támogatói okirat megkötése, forrás átutalása

•Támogatási szerződés/Támogatói okirat és mellékleteinek elkészítése a minisztériummal való egyeztetés alapján.

•A pályázó szervezetek értesítése a pályázatok eredményéről, az eredmények közzététele.

•Az Ávr. szerinti adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése.

•Támogatási szerződések/Támogatói okirat előkészítése, megküldése a nyertes szervezetek részére, a szerződések/Támogatói okiratok megkötésének koordinálása, támogatási szerződések érkeztetése, teljességének ellenőrzése, hiánypótlások kezelése.

•Támogatási szerződések/Támogatói okirat módosításainak kezelése.

•A támogatások utalásához kapcsolódó pénzügyi adminisztrációs feladatok teljesítése. adatszolgáltatás az EMMI felé finanszírozási terv összeállításához, keretátvezetés kezdeményezése, könyvelési feladás.

•Támogatások utalása.

A támogatott programok megvalósulásának követése

•Kapcsolattartás a támogatott szervezetekkel, szakmai tanácsadás, szükség esetén konzultációk szervezése.

•Beérkezett beszámolók szakmai értékelése és pénzügyi ellenőrzése, hiánypótlások kezelése.

•A támogatott programok mintavételes monitorozása.

•A megvalósuló programok eredményeinek folyamatos követése, elemzések, írásos összefoglalók készítése a támogatási keret felhasználásáról.

•A teljes pályázati dokumentáció és pénzügyi nyilvántartás elkülönített kezelése.

•Szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás készítése a támogatások felhasználásáról az EMMI felé.

Egyéb feladatok

•Folyamatos kapcsolattartás, ügyintézés az Emberi Erőforrások Minisztériummal.

•A közalapítvány pályázataival kapcsolatban rendszeres tájékoztatás nyújtása a kuratórium, Emberi Erőforrások Minisztériuma és egyéb szakmai szervezetek részére.

 

Ön itt van: Kezdőlap Pályázatok Általános tájékoztató a pályázatokkal kapcsolatos feladatokról