.

Adatszolgáltatás

Éves Áttekintő Ülésen bemutatott projektmegvalósítás prezentációja (2019.02.06)

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a szegénységben, társadalmi kirekesztettségben élők számának csökkentését, a szegénység újratermelődésének megakadályozását, a közszolgáltatások, társadalmi-gazdasági javak egyenlő esélyű hozzáférésének javítását, a társadalmi összetartozás erősítését. Összhangban a Partnerségi Megállapodásban foglaltakkal, a cél elérését a Kormány az Európai Strukturális és Beruházási Alapokból megvalósítani tervezett beavatkozások mellett a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (továbbiakban RSZTOP) keretében segíti elő a Hajléktalanokért Közalapítvány bevonásával.

Az RSZTOP program célja megfelelő minőségű, tápláló és vitaminokban gazdag élelem biztosítása munkanaponként, napi rendszerességgel hajléktalan emberek (hajléktalanok átmeneti szállásán élők, éjjeli menedékhelyen alvók, nappali melegedőt használók, utcán, közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyen élők, elsőként lakhatásban élők) részére.

A Hajléktalanokért Közalapítvány a 1347/2016 (VII.6) Korm. határozat alapján vesz részt a program végrehajtásában, és ennek megfelelően 2016.05.10-én támogatási szerződést kötött a „Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása” elnevezésű, RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt megvalósítása érdekében. A Hajléktalanokért Közalapítvány a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program keretében kedvezményezettként 2016 és 2020 között munkanaponként átlagosan legalább 4.000 közterületen élő hajléktalan ember számára biztosít napi egyszeri étkezést.

A program megvalósításának érdekében 2016. május 10-én aláírt támogatási szerződés keretösszege 4 MRD forint.

 

A támogatási keret két részre oszlik:

1. Hajléktalan emberek részére munkanaponként napi 4000 fő számára élelmiszercsomag biztosítása országos lefedettséggel: 3 809 524 000 HUF értékben a 2016.11.01-2020.12.31. közötti időszakban,

2. Hajléktalan emberek addiktológiai-, mentális- és pszichiátriai betegségben szenvedők részére állapotfelmérés, szakrendelésbe irányítás (kezelésbe vétel), egyéni- és csoportos terápia biztosítása országos (legalább megyeszékhelyeken) szinten, két éven keresztül (2018.01.01-2019.12.31 között), összesen: 190 476 000 HUF értékben. (úgynevezett Kísérő intézkedések részprogram)

Fentiek alapján a projektmegvalósítás - 2017.01.02-2018.12.31 időszakra vonatkozó - eredményeinek összegzése az alábbi prezentációkban megtekinthetők: